Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie informuje, że punkt wydawania żywności przy ul. Grodzkiej w miesiącu kwietniu będzie czynny od dnia 05.04.2018 r. do dnia 13.04.2018 r. w godzinach 8:00 – 13:00.

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie informuje, że punkt wydawania żywności przy ul. Grodzkiej w miesiącu marcu będzie czynny od dnia 05.03.2018 r. do dnia 13.03.2018 r. w godzinach 8:00 – 13:00.

Zarzą

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie informuje, że punkt wydawania żywności przy ul. Grodzkiej w miesiącu lutym będzie czynny od dnia 05.02.2018 r. do dnia 13.02.2018 r. w godzinach 8:00 – 13:00.

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie informuje, że punkt wydawania żywności przy ul. Grodzkiej w miesiącu styczniu będzie czynny od dnia 08.01.2018 r. do dnia 16.01.2018 r. w godzinach 8:00 – 13:00.

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie informuje, że punkt wydawania żywności przy ul. Grodzkiej w miesiącu grudniu będzie czynny od dnia 04 grudnia 2017 r. do dnia 08 grudnia 2017 r. w godzinach 8:00 – 13:00.