Podczas tegorocznych wakacji w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej ZMG w Kolbuszowej realizowany będzie program „Kulturalna Świetlica”.  Jest to program z zakresu  pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023. Na realizację tego autorskiego programu PKPS w Kolbuszowej otrzymał dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego – ROPS w Rzeszowie. Realizację programu  PKPS ZMG rozpoczął 12.06.2017 r. a działania w nim zawarte potrwają do 15.12.2017 r.

 Celem zadania „Kulturalna Świetlica” jest wspieranie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci poprzez rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Działania zawarte w programie będą realizowane na terenie powiatu kolbuszowskiego, rzeszowskiego i krośnieńskiego. W ramach projektu „Kulturalna Świetlica” dziesięcioro dzieci – podopiecznych Klubu Dziecięcego w Krośnie działającego prze Zarządzie Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. weźmie udział w zajęciach wakacyjnych, które będą trwały od 3 do 14 lipca. Podczas zajęć planowane są różnego rodzaju zajęcia - dzieci wezmą udział między innymi w warsztatach plastyczno-technicznych, kalamburach, warsztatach muzyczno-instrumentalnych, fotograficznych, sportowych, literackich czy zajęciach kulinarnych. Dzięki dofinansowaniu Województwa Podkarpackiego – ROPS w Rzeszowie, które PKPS ZMG w Kolbuszowej przeznaczy na zatrudnienie opiekuna – wychowawcy, zakup artykułów potrzebnych do zorganizowania ciekawych zajęć oraz poczęstunek dla uczestników – udział dzieci w wakacyjnych zajęciach jest dla nich nieodpłatny.

 

Kierownik Biura PKPS ZM-G w Kolbuszowej

Renata Bomba