Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno informuje, że realizował zadanie publiczne pod tytułem: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Krosna w 2017 roku”, nr PS.526.11.1.2017, które zostało sfinansowane ze środków Gminy Miasta Krosna.

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno informuje, że realizował zadanie publiczne pod tytułem: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta Krosna w 2018 roku”, nr PS.526.10.1.2018.W, które zostało sfinansowane ze środków Gminy Miasta Krosna.

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno informuje, że realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w 2019 roku”, nr PS.526.10.1.2019.W, które finansowane jest ze środków Gminy Miasta Krosna.