Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2014 – 2020

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Podprogram 2018

Czas realizacji: sierpień 2018 – czerwiec 2019 r.

  • Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%) - zgodnie z wytycznymi IZ z 10 kwietnia 2018 roku:

 

            1.268,00 PLN dla osoby samotnej,

            1.028,00 PLN dla jednego członka w rodzinie.

UWAGA: od 1 października 2018 r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego i wynosić będzie:

            - 1 402 PLN dla osoby samotnej,

            - 1 056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ 2014 – 2020/Podprogram FEAD 2018 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

Działania w ramach środków towarzyszących finansowane są z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

W ramach PO PŻ 2014-2020 działania towarzyszące kierowane są do wszystkich korzystających z pomocy żywnościowej.

W działaniach towarzyszących mogą brać udział osoby zakwalifikowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej (oprócz osób, które korzystają z działań finansowanych z EFS).

Celem działań towarzyszących jest promowanie zdrowego odżywiania, aktywizacja społeczna, ekonomiczne prowadzenie gospodarstwa domowego.

W ramach programu przeprowadzone zostaną działania towarzyszące – warsztaty dietetyczno-kulinarne oraz prelekcje dotyczące zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, z których skorzystają osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej.

Osoby uczestniczące w prelekcjach i warsztatach mogą zaznajomić się z zasadami zdrowego odżywiania,  wykorzystania otrzymanych artykułów żywnościowych z w/w programu do przygotowania różnego rodzaju posiłków dla całej rodziny oraz uniknięcia marnowania żywności.

Aktualne szczegółowe informacje o planowanych działaniach towarzyszących zamieszczane są na stronie internetowej - www.pkpskrosno.org.pl,  na plakatach wywieszonych w punktach wydawania żywności oraz w OPS.

 

Wykaz artykułów spożywczych w Podprogramie FEAD 2018:

• makaron jajeczny,

• ryż biały,

• herbatniki maślane,

• mleko UHT,

• ser podpuszczkowy dojrzewający,

• groszek z marchewką,

• fasola biała,

• koncentrat pomidorowy,

• powidło śliwkowe,

• gołąbki w sosie pomidorowym,

• filet z makreli w oleju,

• szynka drobiowa,

• cukier biały,

• olej rzepakowy,

• szynka wieprzowa mielona,

• pasztet wieprzowy,

• buraczki wiórki,

• makaron kukurydziany bezglutenowy,

• kasza gryczana,

• kabanosy wieprzowe,

• miód nektarowy wielokwiatowy.

Program FEAD realizowany jest przez następujące jednostki:

L.p.

Nazwa OPL

Adres OPL

Punkty wydawania żywności

1.

 

 

Zarząd Miejski PKPS Krosno

 

ul. Lewakowskiego 27 b

38-400 Krosno

tel. 13 43 216 12

ul. Grodzka 45

38-400 Krosno

 

ul. Południowa 3

38-422 Krościenko Wyżne

2.

Zarząd Miejski PKPS Jasło

 

 

 

 

ul. Kościuszki 45

38-200 Jasło

tel. 13 44 679 76

  ul. Baczyńskiego 29

38-200 Jasło

 

Tarnowiec 211

38-204 Tarnowiec

3.

Zarząd Miejski PKPS Mielec

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

tel. 17 58 316 76

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

4.

Zarząd Miejski PKPS Dębica

ul. Wielopolska 2 39-200 Dębica

tel. 14 67 032 36

ul. Wielopolska 2

39-200 Dębica

 

5.

Zarząd Rejonowy PKPS  Sanok

ul. Sobieskiego 16

38-500 Sanok

tel. 13 46 323 43

ul. Sobieskiego 16

38-500 Sanok

6.

Zarząd Rejonowy PKPS Zagórz

ul. Piłsudskiego 35       38-540 Zagórz

tel. 13 46 225 33

ul. 3-go Maja 2

38-540 Zagórz

  7.

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS Rymanów

ul. Piłsudskiego 2

38 – 480 Rymanów

tel. 13 43 550 86

ul. Piłsudskiego 2

38 – 480 Rymanów

8.

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS Błażowa

ul. Lutaka 14

36-030 Błażowa

tel. 17 22 970 02

ul. Lutaka 14

36-030 Błażowa

9.

Zarząd Gminny PKPS Bukowsko

Bukowsko 290

38-505 Bukowsko

tel. 13 46 323 43

Bukowsko 290

38-505 Bukowsko

10.

Zarząd Gminny PKPS Boguchwała

ul. Tkaczowa 134

36-040 Boguchwała

tel. 693 359 890         

ul. Kolejowa 15 a

36-040 Boguchwała

Lubenia 131

36-042 Lubenia

Niebylec 24

38-114 Niebylec

Świlcza 168

36-072 Świlcza

Chmielnik 50

36-016 Chmielnik

ul. Św. Marcina/Plac Targowy

38-120 Czudec

11.

Zarząd Rejonowy PKPS Zarszyn

ul. Bieszczadzka 48       38-530 Zarszyn

tel. 13 46 323 43

ul. Bieszczadzka 48

38-530 Zarszyn

12.

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS Dukla

 

ul. Kościuszki 4

38-450 Dukla

tel. 13 43 300 34

ul. Trakt Węgierski 38

38 – 450 Dukla

Jaśliska 30

38-485 Jaśliska

 

13.

Zarząd Gminny PKPS Besko

 

ul. Podkarpacka 5

 38 – 524 Besko

tel. 13 46 323 43

ul. Podkarpacka 5

38 – 524 Besko

14.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Lesko

ul. Parkowa 1

38-600 Lesko

tel. 13 46 966 52

ul. Piłsudskiego 50

38-600 Lesko             

ul. Bieszczadzka 4

38-606 Baligród

Berezka 28 A

38-610 Polańczyk

Cisna 58

38-607 Cisna

15.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Kolbuszowa

ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

tel. 17 22 740 86

Kolbuszowa

ul. Janka Bytnara 3

16.

Zarząd Powiatowy PKPS Stalowa Wola

ul. Hutnicza 8, 38-450 Stalowa Wola

tel. 15 84 212 04

ul. Energetyków 35

37-450 Stalowa Wola

17.

GOPS Haczów

Haczów 573

36-213 Haczów

tel.  13  43 910 02

Haczów 573

36-213 Haczów

18.

GOPS Brzyska

Brzyska 11 A

38-212 Brzyska

tel. 13 44 100 58

Brzyska 11 A

38-212 Brzyska

19.

GOPS Skołyszyn

Skołyszyn 317

38-242 Skołyszyn

tel. 13 44 910 26             

Skołyszyn 317

38-242 Skołyszyn

20.

GOPS Dębowiec

 

Dębowiec 101

38-220 Dębowiec

tel. 13 44 130 28             

Dębowiec 101

38-220 Dębowiec

21.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Gospodarczych „KOBYLANY”

Kobylany 313

38-462 Kobylany

Kobylany 313

38-462 Kobylany

22.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Brzozów

ul. Sienkiewicza 2

36-200 Brzozów

ul. Sienkiewicza 2

36-200 Brzozów

23.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA” Jedlicze

ul. Brzozowa 6

38-460 Jedlicze

Jedlicze-Męcinka

ul. Kurkowskiego 19

38-460 Jedlicze

24.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

 

Wiśniowa 262

38-124 Wiśniowa

Pułanki 34

25.

Stowarzyszenie „GOGOŁÓW BEZ GRANIC”

Gogołów 316

38-131 Gogołów

Gogołów 1

26.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „NAWSIANKI” w Nawsiu Kołaczyckim

Nawsie Kołaczyckie

38-213 Kołaczyce

Nawsie Kołaczyckie

38-213 Kołaczyce

 

 

 

 

Plan działań towarzyszących PO PŻ – Podprogram 2018 w miesiącach październik - grudzień 2018 r.

 

 

 

L.p.

 

Podmiot

 

Termin

realizacji

 

Miejsce realizacji

 

Nazwa działania

 

Planowana liczba działań

 

Planowana liczba uczestników

 

 

1.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

22.10.2018 r. (godz. 12:00 – 14:00)

 

 

GOPS Świlcza 168

36-072

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

20

 

2.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

29.10.2018 r.   (godz. 11:00 – 14:00)

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

 

20

 

 

3.

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

08.11.2018 r.   (godz. 13:00 – 14:00)

 

 

GOPS Lubenia

36-042

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

4.

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

 

09.11.2018 r.   (godz. 13:00 – 14:00)

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Niebylec 24

38-114 Niebylec

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

5.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

12.11.2018 r.   (godz. 13:00 – 14:00)

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

6.

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

16.11.2018 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

 

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

2

 

20

 

7.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

19.11.2018 r.   (godz. 10:00 – 11:00)

 

 

Zarząd Miejski PKPS

 

Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3

 

„Czy wiesz jak jedzenie wpływa na twój organizm” – Prelekcja.

 

1

 

10

 

8.

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

21.11.2018 r.   (godz. 13:00 – 15:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

 

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

20

 

9.

 

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

22.11.2018 r.   (godz. 10:00 – 11:00)

 

 

Zarząd Miejski PKPS

 

Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3

 

„Wspólne posiłki – czas dla rodziny” –Warsztaty kulinarne

 

1

 

10

 

10.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

26.11.2018 r.   (godz. 13:00 – 15:00)

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czudec, ul. Starowiejska 1

 

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

11.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

29.11.2018 r.   (godz. 13:00 – 15:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS

Zagórz

ul. Piłsudskiego 35       38-540 Zagórz

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

20

 

12.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

01.12.2018 r.   (godz. 13:00 – 14:00)

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

13.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

03.12.2018 r.   (godz. 13:00 – 14:00)

MOPS Mielec

 

ul. Łukasiewicza 1c

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

                              

 

1

 

10

 

14.

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

 

05.12.2018r.

 (godz. 11:00 – 14:00)

 

Urząd Gminy w Boguchwale

36-046 Racławówka

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

           

2

 

 

 

 

20

 

 

 

 

15.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

06.12.2018 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

2

 

20

 

16.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

07.12.2018 r. (godz. 12:00 – 14:00)

 

 

GOPS Świlcza 168

36-072

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

                              

 

 

 

 

 

 

2

 

20

 

17.

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

 

07.12.2018r.

 (godz. 13:00 – 14:00)

 

 

GOPS Haczów

Haczów 573

 

36-213 Haczów

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

           

1

 

 

     

 

 

10

 

 

      

 

 

Działania towarzyszące zrealizowane przez ZO PKPS w Krośnie  w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2018 rok

 

Rodzaj

działań towarzyszących

 

 Liczba                   

Działań

 towarzyszących

Liczba

 

uczestników

Programy edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności -  Prelekcje.

23

243

Czy wiesz jak jedzenie wpływa na twój organizm – Prelekcja

1

10

Wspólne posiłki- czas dla rodziny – Warsztaty kulinarne

1

10

OGÓŁEM

25

 

263

 

 

 

Plan działań towarzyszących PO PŻ – Podprogram 2018 w miesiącach styczeń - marzec 2019 r.

 

 

 

L.p.

 

Podmiot

 

Termin

realizacji

 

Miejsce realizacji

 

Nazwa działania

 

Planowana liczba działań

 

Planowana liczba uczestników

 

 

1.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

04.01.2019 r. (godz. 12:00 – 14:00)

 

 

GOPS Świlcza 168

36-072

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

20

 

2.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

09.01.2019 r.   (godz. 11:00 – 14:00)

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

 

20

 

 

3.

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

12.01.2019 r.   (godz. 13:00 – 14:00)

 

 

GOPS Lubenia

36-042

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

4.

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

18.01.2019 r.   (godz. 11:00 – 15:00)

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

 

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

2

 

20

 

5.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

28.01.2019 r.   (godz. 14:00 – 16:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS

Zagórz

ul. Piłsudskiego 35       38-540 Zagórz

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

6.

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

31.01.2019 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

 

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

20

 

 

 

  7.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

04.02.2019 r.   (godz. 14:00 – 16:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS

Zagórz

ul. Piłsudskiego 35       38-540 Zagórz

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

8.

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

08.02.2019 r.   (godz. 13:00 – 15:00)

 

 

 

Zarząd Miejski PKPS Jasło

ul. Kościuszki 45

38-200 Jasło

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

9.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

 

12.02.2019 r.   (godz. 13:00 – 16:00)

 

 

Zarząd M-G PKPS Rymanów

ul. Piłsudskiego 2

38-480 Rymanów

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

20

 

10.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

14.02.2019 r.   (godz. 13:00 – 14:00)

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

11.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

18.02.2019 r.   (godz. 14:00 – 15:00)

MOPS Mielec

 

ul. Łukasiewicza 1c

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

                              

 

1

 

10

 

12.

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

 

20.02.2019r.

 (godz. 12:00 – 15:00)

 

Urząd Gminy w Boguchwale

36-046 Racławówka

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

           

2

 

 

 

 

20

 

 

 

 

13.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

20.02.2019 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

2

 

20

 

14.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

22.02.2019 r.   (godz. 13:00 – 15:00)

 

      

Zarząd Miejski PKPS Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3

 

Warsztaty dietetyczne: Wpływ odżywiania na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania organizmu.

 

1

 

10

 

15.

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

26.02.2019

   (godz. 10:00 – 11:00,

godz. 12:00- 13.00)

 

Zarząd Miejsko- Gminny PKPS Dukla

ul. Kościuszki 4

38-450 Dukla

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

2

 

 

 

20

 

 

 

16.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

28.02.2019 r.   (godz. 13:00 – 14:00)

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

 

 17.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

05.03.2019 r.   (godz. 12:00 – 14:00)

 

 

Zarząd Miejski PKPS Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

 

 

18.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

07.03.2019 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

2

 

20

 

 

19.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

11.03.2019 r.   (godz. 13:00 – 14:00)

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

   20.

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

14.03.2019 r.   (godz. 13:00 – 15:00)

 

 

 

Zarząd Miejski PKPS Jasło

ul. Kościuszki 45

38-200 Jasło

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

 

Działania towarzyszące zrealizowane przez ZO PKPS w Krośnie  w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2019 rok

 

Rodzaj

działań towarzyszących

 

Liczba                   

Działań

 towarzyszących

Liczba

 

uczestników

Programy edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności -  Prelekcje.

31

310

 

 Wpływ odżywiania na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania organizmu - warsztaty dietetyczne

 

1

 

10

OGÓŁEM

              32

 

320

 

 

 

 

Plan działań towarzyszących PO PŻ – Podprogram 2018 w miesiącu kwiecień  2019 r.

 

 

 

L.p.

 

Podmiot

 

Termin

realizacji

 

Miejsce realizacji

 

Nazwa działania

 

Planowana liczba działań

 

Planowana liczba uczestników

 

 

1.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

02.04.2019 r.   (godz. 12:00 – 14:00)

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

 

10

 

 

2.

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

 

04.04.2019 r.   (godz. 13:00 – 16:00)

 

 

Zarząd M-G PKPS Rymanów

ul. Piłsudskiego 2

38-480 Rymanów

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

20

 

3.

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

08.04.2019 r.   (godz. 11:00 – 15:00)

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

 

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

2

 

20

 

4.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

10.04.2019 r.   (godz. 14:00 – 16:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS

Zagórz

ul. Piłsudskiego 35       38-540 Zagórz

 

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

5.

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

12.04.2019 r.   (godz. 14:00 – 15:00)

MOPS Mielec

 

ul. Łukasiewicza 1c

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

                              

 

1

 

10

 

 

 

  6.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

15.04.2019 r.   (godz. 12:00 – 14:00)

 

 

Zarząd Miejski PKPS Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

 

 

 

Działania towarzyszące zrealizowane przez ZO PKPS w Krośnie  w miesiącu kwietniu  2019 rok

 

Rodzaj

działań towarzyszących

 

Liczba                   

Działań

 towarzyszących

Liczba

 

uczestników

Programy edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności -  Prelekcje.

8

80

OGÓŁEM

               8

 

80

 

 

 

Plan działań towarzyszących PO PŻ – Podprogram 2018 w miesiącu maj  2019 r.

 

L.p.

 

Podmiot

 

Termin

realizacji

 

Miejsce realizacji

 

Nazwa działania

 

Planowana liczba działań

 

Planowana liczba uczestników

 

 

1.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

06.05.2019 r.   (godz. 13:00 – 15:00)

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

 

10

 

2.

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

09.05.2019 r.   (godz. 11:00 – 15:00)

Zarząd Rejonowy PKPS Sanok

 

ul. Kościuszki 22

38-500 Sanok

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

2

 

20

 

3.

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

14.05.2019 r.   (godz. 14:00 – 17:00)

 

 

Zarząd Rejonowy PKPS

Zagórz

ul. Piłsudskiego 35       38-540 Zagórz

 

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

2

 

20

 

4.

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

 

16.05.2019 r.   (godz. 13:00 – 16:00)

 

 

Zarząd M-G PKPS Rymanów

ul. Piłsudskiego 2

38-480 Rymanów

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

1

 

10

 

 

 

  5.

 

Zarząd Okręgowy PKPS Krosno

 

 

20.05.2019 r.   (godz. 12:00 – 15:00)

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czudec, ul. Starowiejska 1

 

Prelekcja: Zdrowe odżywianie i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

 

 

 

 

 

2

 

 

20

 

 

Działania towarzyszące zrealizowane przez ZO PKPS w Krośnie  w miesiącu maju  2019 rok

 

Rodzaj działań towarzyszących

 

Liczba

Działań

towarzyszących

Liczba

uczestników

 

Programy edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności -  Prelekcje.

10

100

OGÓŁEM

                   10

100 

 

 

 

Podsumowanie PO PŻ 2014-2020/Podprogram 2018

 

Żywność z PO PŻ/Podprogram 2018 rozdysponowano na terenie działania ZO PKPS w Krośnie w ilości 1.029.573,40 kg, a z pomocy żywnościowej w ramach w/w programu skorzystało 27.453 osoby (w przeliczeniu 121.572 paczki).

 

 W Podprogramie 2018 przeprowadzone były działania towarzyszące, w których uczestniczyły osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

ZO PKPS w Krośnie opracowywał plany dla poszczególnych działań i przeprowadził  zajęcia edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania  i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności w ilości 72 prelekcji oraz 3 warsztaty dietetyczne - „Wpływ odżywiania na utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania organizmu”, „Czy wiesz jak jedzenie wpływa na twój organizm”, „Wspólne posiłki – czas dla rodziny” z wykorzystaniem produktów żywnościowych z Podprogramu 2018.

 

 Ogólnie przeprowadzonych zostało 75 działań towarzyszących.

 

 

 

 

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane
w Zarządzie Okręgowym PKPS w Krośnie, ul Lewakowskiego 27 B, tel. 13 43 216 12.

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji programu FEAD będą aktualizowane na bieżąco.