Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

 

Podprogram 2023

 

Czas realizacji: grudzień 2023 – wrzesień 2024 r.

 

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego do 265%: uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:

 

2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 

1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w FEPŻ 2021-2027/Podprogram 2023 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom uprawnionym skierowania do otrzymania pomocy. Skierowanie ważne jest tylko na czas trwania Podprogramu 2023.

 

Nowe kryteria dochodowe obowiązują od 12 lutego 2024 r. W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r. nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

 

Zestaw na Podprogram 2023 obejmuje artykuły spożywcze:

 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych
(kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę
(kg/l)

1.

Groszek z marchewką

   

1,60

2.

Koncentrat pomidorowy

   

0,96

3.

Dżem truskawkowy

   

1,20

4.

Makaron jajeczny świderki

   

2,50

5.

Mąka pszenna

   

4,00

6.

Kasza jęczmienna

   

1,50

7.

Płatki owsiane

   

1,00

8.

Herbatniki herbaciane

   

0,60

9.

Kawa zbożowa rozpuszczalna

   

0,40

10.

10. Mleko UHT

   

6,00

11.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

   

1,20

12.

Szynka wieprzowa mielona

   

1,20

13.

Szynka drobiowa

   

1,20

14.

Pasztet wieprzowy

   

0,48

15.

Szprot w oleju

   

0,68

16.

Cukier biały

   

4,00

17.

Olej rzepakowy

   

4,00

18.

Fasolka po bretońsku

   

1,50

     S U M A

   

34,00

 

 

 

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 27 kg).

 

Działania w ramach środków towarzyszących finansowane są z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

  

 

W ramach FEPŻ 2021-2027/Podprogram 2023 przeprowadzone zostaną działania towarzyszące w obszarze tematycznym: doradztwo indywidualne – wsparcie psychologiczne, bezpieczeństwo finansowe i zarządzanie budżetem domowym, pomoc prawna, profilaktyka zdrowotna; rozwój umiejętności zwiększających samodzielność – rozwiązywanie konfliktów rodzinnych; działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społeczności lokalnych (np. wolontariat) itp.  z których skorzystają osoby zakwalifikowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Działania towarzyszące kierowane są do wszystkich odbiorców korzystających z pomocy żywnościowej.

 

 

 

Aktualne szczegółowe informacje o planowanych działaniach towarzyszących zamieszczane są na stronie internetowej - www.pkpskrosno.org.pl na plakatach wywieszonych w punktach wydawania żywności oraz w OPS.

 

 

 

Harmonogramy działań towarzyszących będą aktualizowane na bieżąco.

 

 

 

Podprogram 2023 realizowany jest przez następujące jednostki OPL:

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwa OPL

Adres i telefon OPL

Punkty wydawania żywności

1.

 

 

Zarząd Miejski PKPS Krosno

 

ul. Lewakowskiego 27 b

38-400 Krosno

tel. 13 43 216 12

ul. Grodzka 45

38-400 Krosno

 

ul. Południowa 3

38-422 Krościenko Wyżne

2.

Zarząd Miejski PKPS Jasło

 

 

 

ul. Kościuszki 45

38-200 Jasło

tel. 13 44 679 76

ul. Baczyńskiego 29

38-200 Jasło

 

Gmina Nowy Żmigród – Domy Ludowe

 

Tarnowiec 211

38-204 Tarnowiec

 

3.

Zarząd Miejski PKPS Mielec

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

tel. 17 58 316 76

ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec

 

Borowa (ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec)

 

Tuszów Narodowy (ul. Łukasiewicza 1c

39-300 Mielec)

 

SOKiR Wadowice Dolne 69

Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne

 

4.

Zarząd Miejski PKPS Dębica

ul. Wielopolska 2 39-200 Dębica

tel. 14 67 032 36

ul. Wielopolska 2

39-200 Dębica

5.

Zarząd Rejonowy PKPS  Sanok

ul. Sobieskiego 16

38-500 Sanok

tel. 13 46 323 43

Miasto i Gmina Sanok

Tyrawa Wołowska

ul. Sobieskiego 16

38-500 Sanok

 

6.

Zarząd Rejonowy PKPS Zagórz

ul. Piłsudskiego35

 38-540 Zagórz

tel. 13 46 225 33

Miasto i Gmina Zagórz

Gmina Komańcza

ul. 3-go Maja 2

38-540 Zagórz

7.

Zarząd Gminny PKPS Boguchwała

ul. Tkaczowa 134

36-040 Boguchwała

tel. 693 359 890

Lubenia 131

36-042 Lubenia

 

Niebylec 24

38-114 Niebylec

 

 

Chmielnik 50

36-016 Chmielnik

ul. Św. Marcina/Plac Targowy

38-120 Czudec

8.

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS Dukla

ul. Kościuszki 4

38-450 Dukla

tel. 13 43 300 34

ul. Trakt Węgierski 38

38 – 450 Dukla

 

Jaśliska 30

38-485 Jaśliska

9.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Lesko

ul. Parkowa 1

38-600 Lesko

tel. 13 46 966 52

ul. Piłsudskiego 50

38-600 Lesko

 

ul. Bieszczadzka 4

38-606 Baligród

 

Berezka 28 A

38-610 Polańczyk

 

Cisna 58

38-607 Cisna

10.

Zarząd Gminny PKPS Bukowsko

 

Bukowsko 290

38-505 Bukowsko

tel. 13 46 323 43

 

Bukowsko 290

38-505 Bukowsko

 

11.

GOPS Haczów

Haczów 573

36-213 Haczów

tel.  13  43 910 02

Gmina Haczów

Haczów 573

36-213 Haczów

12.

GOPS Brzyska

Brzyska 11 A

38-212 Brzyska

tel. 13 44 100 58

Gmina Brzyska

Brzyska 11 A

38-212 Brzyska

13.

GOPS Skołyszyn

Skołyszyn 317

38-242 Skołyszyn

tel. 13 44 910 26

Gmina Skołyszyn

Skołyszyn 317

38-242 Skołyszyn

14.

GOPS Dębowiec

 

Dębowiec 101

38-220 Dębowiec

tel. 13 44 130 28

 

 

Gmina Dębowiec

Dębowiec 101

38-220 Dębowiec

15.

GOPS Jedlicze

ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

tel. 13 44 847 58

Gmina Jedlicze

Rynek 6, 38-460 Jedlicze

16.

GOPS Korczyna

ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna

tel. 13 43 540 37

Gmina Korczyna-

Dom Ludowy

Kombornia 63

17.

GOPS Miejsce Piastowe

ul. Dworska 14

38-430 M. Piastowe

tel. 13 43 539 57

tel. 519 531 130

Gmina Miejsce Piastowe – Dom Ludowy w Rogach

ul. Ks. Domino 54

38-430 Rogi

18.

GOPS Krempna

38-232 Krempna 32

tel. 13 4414101

Urząd Gminy, Krempna 85

19.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka

ul. księdza Antoniego Dziurzyńskiego 34
38-458 Chorkówka

tel. 793-693-319

 

ul. księdza Antoniego Dziurzyńskiego 34
38-458 Chorkówka

20.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Brzozów

ul. Sienkiewicza 2

36-200 Brzozów

ul. Sienkiewicza 2

36-200 Brzozów

21.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

 

Wiśniowa 262

38-124 Wiśniowa

Gmina Frysztak

Pułanki 34

22.

Stowarzyszenie „GOGOŁÓW BEZ GRANIC”

Gogołów 316

38-131 Gogołów

Gmina Frysztak

Gogołów 1

23.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „NAWSIANKI” w Nawsiu Kołaczyckim

Nawsie Kołaczyckie

38-213 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce

Nawsie Kołaczyckie

38-213 Kołaczyce

 

 

 

 INFORMACJA
 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie informuje, że w czasie dystrybucji żywności wszyscy zobowiązani są do stosowania środków ostrożności i przestrzegania bieżących zaleceń służb sanitarnych.

 

 

 

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji FEPŻ -  można składać pisemnie w Zarządzie Okręgowym PKPS w Krośnie, ul Lewakowskiego 27 B (tel. 13 43 216 12).

 

  

 

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji programu FEPŻ będą aktualizowane na bieżąco.