POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ powstał 15 października 1958 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową. PKPS jest stowarzyszeniem charytatywnym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą naszych władz naczelnych jest Warszawa.


JESTEŚMY STOWARZYSZENIEM kształtującym postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.


NASZĄ MISJĄ jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, dotkniętych patologią społeczną, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym.


      Zarząd Okręgowy PKPS w Krośnie swoim zasięgiem obejmuje obszar Podkarpacia. Pełni pomoc społeczną w szerokim zakresie między innymi prowadzi świetlice socjoterapeutyczne i kluby dla dzieci i młodzieży. W świetlicach i klubie dzieci korzystają z dożywiania, odrabiają lekcje, organizowane są różne konkursy, gry i zabawy z nagrodami. Organizowane są wycieczki piesze i autokarowe.


Aby zminimalizować poczucie samotności osobom starszym, samotnym na terenie naszej działalności prowadzimy Kluby Seniora. W Klubach prowadzona jest działalność kulturalna, organizowane są wycieczki autokarowe, różnego rodzaju spotkania, pogadanki i wykłady. Prowadzone są wieczorki okolicznościowe oraz spotkania integracyjne. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych w Klubach Seniora organizowane są wigilie i śniadania wielkanocne, a w miesiącach jesiennych tradycyjnie Dni Seniora.


PKPS ZO w Krośnie prowadzi również usługi opiekuńcze w domu podopiecznego w 23 gminach.


Przy Zarządzie Okręgowym działa Telefoniczny Ośrodek Pomocy, dzięki któremu duża ilość podopiecznych może skorzystać z pomocy rzeczowej takiej jak: odzież używana, meble pokojowe i kuchenne, sprzęt gospodarstwa domowego itp.