Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Podprogram 2014


Czas realizacji – grudzień 2014 – luty 2015 r.


Żywność dystrybuowana była nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):

  • 813 zł dla osoby samotnej,
  • 684 zł dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PZ Podprogram 2014 odbywało się przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydawały osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.


Paczka żywnościowa dla jednego odbiorcy składała się z następujących produktów:

• makaron świderki – 3 paczki, razem 1,5 kg
• mielonka wieprzowa- 2 puszki, razem 0,8 kg
• cukier biały- 2 torebki, razem 2 kg
• olej rzepakowy- 1 butelka, razem 1 litr,
• mleko UHT – 2 kartony, razem 2 litry


Minimalny limit pomocy to 1 paczka na osobę.
Maksymalny limit pomocy – 3 paczki na osobę (z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych)


Podprogram 2015

Czas realizacji – maj 2015 – luty 2016 r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):

  • 813 zł dla osoby samotnej,
  • 684 zł dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PZ Podprogram 2015 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.
Dystrybuować będziemy następujące produkty: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.
Limit na osobę 42 kg/l – 72 kg/l rocznie. Maksymalne limity roczne nie będą dotyczyły dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
Program FEAD realizowany jest przez następujące jednostki ZO PKPS w Krośnie:

Lp.

Zarząd terenowy

PKPS

Adres

i numer telefonu

Punkty wydawania żywności – adres

 

1.

Zarząd Miejski Krosno

38-400 Krosno

ul. Lewakowskiego 27 b

tel. 13 432 16 12

38-400 Krosno

ul. Grodzka 45

 

2.

Zarząd Miejsko – Gminny Kolbuszowa

36-100 Kolbuszowa

ul. Janka Bytnara 3

tel. 17 227 40 86

36-100 Kolbuszowa     

ul. Janka Bytnara 3

 

3.

Zarząd Miejski Jasło

38-200 Jasło

ul. Kościuszki 45

tel. 13 446 79 76

38-200 Jasło

ul. Kościuszki 45

 

4.

Zarząd Miejski Mielec

39-300 Mielec

ul. Łukasiewicza 1c

tel. 17 583 16 76

39-300 Mielec

ul. Łukasiewicza 1c

 

5.

Zarząd Miejski Dębica

39-200 Dębica

ul. Wielopolska 2

tel. 14 670 32 36

39-200 Dębica

ul.Wielopolska 2

tel. 14 670 32 36

6.

Zarząd Powiatowy Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 8

tel. 15 842 12 04

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 87.

 

Zarząd Rejonowy Sanok

38-500 Sanok

ul. Sobieskiego 16

tel. 13 463 23 43

38-500 Sanok

ul. Sobieskiego 16

 

8.

Zarząd Rejonowy Zagórz

38-540 Zagórz

ul. Piłsudskiego 35

tel. 13 462 25 33

38-540 Zagórz

ul. 3-go Maja 2  

9.

Zarząd Miejsko – Gminny Rymanów

38 – 480 Rymanów

ul. Piłsudskiego 2

tel. 13 435 50 86

38 – 480 Rymanów

ul. Piłsudskiego 2

 

10.

Zarząd Miejsko – Gminny Błażowa

36-030 Błażowa

ul. Armii Krajowej 30

tel. 534 090 115

36-030 Błażowa

ul. Lutaka 14

 

11.

Zarząd Gminny Bukowsko

38-505 Bukowsko 290 tel. 13 463 23 43

38-505 Bukowsko 290

 

12.

Zarząd Gminny Boguchwała

36-040 Boguchwała          ul. Tkaczowa 134

tel. 693 359 890

36-040 Boguchwała

ul. Kolejowa 15 a

 

13.

Zagórz Rejonowy Zarszyn

38-530 Zarszyn

ul. Bieszczadzka 48

tel. 13 463 23 43

38-530 Zarszyn

ul. Bieszczadzka 48         

14.

Zarząd Miejsko – Gminny Dukla

38-450 Dukla

ul. Kościuszki 4

tel. 13 433 00 34

38 – 450 Dukla

ul. Trakt Węgierski 38

 

15.

Zarząd Gminny Besko

38 – 524 Besko

ul. Podkarpacka 5

tel. 13 463 23 43

38 – 524 Besko

ul. Podkarpacka 5

 

16.

Zarząd Miejsko – Gminny Lesko

38 – 600 Lesko

ul. Parkowa 1

Tel. 13 469 66 52

38 – 600 Lesko

ul. Parkowa 1

 

 

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Krośnie, ul Lewakowskiego 27 B, tel. 13 43 216 12.


Wszelkie zmiany dotyczące realizacji programu FEAD będą aktualizowane na bieżąco.